Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.5 Bon na doradztwo

Tytuł projektu:

Inwestycja w usługi doradcze Przedsiębiorstwa RKAC Sp. z o. o. jako sposób na wzrost konkurencyjności

Wartość Projektu:

230 256, 00 PLN

Wartość dofinansowania:

149 760, 00 PLN

Cel Projektu:

Podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez skorzystanie z wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych.

Planowane efekty:

Efekty implementacji specjalistycznych usług doradczych: rozpoczęcie sprzedaży produktu, wzrost konkurencyjności i produktów, wzmocnienie pozycji nowej firmy na rynku, opracowanie strategii rozwoju, pozyskania nowych rynków zbytu (regionalnych i zagranicznych), a także pozyskanie partnerów technologicznych i biznesowych. Wdrożenie specjalistycznych usług doradczych dla nowej firmy, która poszukuje doradztwa w zakresach planowanych do zakupu będzie kamieniem milowym w rozwoju Wnioskodawcy.